201505180623_UMW Vietnam.jpg

Cty UMW Việt Nam TNHH Hệ Thống Thiết Bị

Cty UMW Việt Nam TNHH Hệ Thống Thiết Bị

Cty UMW Việt Nam TNHH Hệ Thống Thiết Bị

  • Địa chỉ: 12A Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-650-3743500, 3743333
  • Fax: 84-650-3743888
  • Email: umwsales.info@umw-esvn.com
  • Website: www.umwvietnam.com