pho201004291272528844.gif

Cty TNHH NVN

Cty TNHH NVN

Cty TNHH NVN

  • Địa chỉ: 64/1 Xuân Diệu, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-38116078, 0903958848
  • Fax: 84-8-38116077
  • Email: letung@nichiyu.com.vn
  • Website: www.nichiyu.com.sg