English 中文

bóng đèn huỳnh quang ở Hải Phòng

Có 1 doanh nghiệp trên Hải Phòng. Để tìm thêm liên quan đến bóng đèn huỳnh quang sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Luxxx Việt Nam TNHH

KCN Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân,Hải Phòng
Ngành: Bóng Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn