English 中文

bảo vệ dịch vụ tuần tra ở Hải Phòng

Có 6 doanh nghiệp trên Hải Phòng. Để tìm thêm liên quan đến bảo vệ dịch vụ tuần tra, container bảo ôn, dụng cụ bảo hộ sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Hoàng Gia TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ

Km92 Quốc Lộ 5, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngành: Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra

Cty Minh Thắng Cổ Phần Bảo Vệ

410 Nguyễn Văn Linh, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân, Hải Phòng
Ngành: Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra

Cty Hùng Vương Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ

183 Nguyễn Văn Linh, Q. Lê Chân, Hải Phòng
Ngành: Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghiệp

54 Lê Lợi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành: Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra

Cty Đại Bình Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ

659B Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng
Ngành: Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra

Cty Trường Sơn Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ

119 Đường 208, X. An Đồng, H. An Dương, Hải Phòng
Ngành: Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra