English 中文

bê tông các sản phẩm ở Cần Thơ

Có 5 doanh nghiệp trên Cần Thơ. Để tìm thêm liên quan đến bê tông các sản phẩm, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Nhị Xuân TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại

Lô 17F2, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Cần Thơ
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Ống

Cty ADAGE TNHH Phát Triển Kỹ Nghệ

Lô 17E, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Đường 5, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Cần Thơ
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Vật Liệu Xây Dựng

Cty Tân Thuận Thành TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại (Ống Cống)

Lô 16A19, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Q. Bình Thủy, Cần Thơ
Ngành: Bê Tông-Dự Ứng Lực, Bê Tông-Các Sản Phẩm, Ống

Cty Sài Gòn-RDC TNHH-Cn Cần Thơ

Lô 16A17, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Q. Bình Thủy, Cần Thơ
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Phan Vũ Cần Thơ Cổ Phần Bê Tông

366B Cách Mạng Tháng Tám, P. An Thới, Q. Bình Thủy, Cần Thơ
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm