English 中文

bê tông các sản phẩm ở Hải Dương

Có 5 doanh nghiệp trên Hải Dương. Để tìm thêm liên quan đến bê tông các sản phẩm, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Toàn Vượng Cổ Phần

Km 48 X. Việt Hòa, Tp. Hải Dương,Hải Dương
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Cổ Phần Xây Dựng Số 11

Km 47 Quốc Lộ 5, Tp. Hải Dương, Hải Dương
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Cổ Phần Phụ Gia Bê Tông Phả Lại

Khu 3 Thành Phao, P. Phả Lại, TX. Chí Linh, Hải Dương
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Bê Tông-Trộn Sẵn

Cty Hà Nội Rord Silk Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Đại An, Lô 46-4,H. Cẩm Giàng, Hải Dương
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Vinaconex Phan Vũ Cổ Phần Bê Tông

Km72 Cụm Công Nghiệp Quỳnh Phúc, X. Phúc Thành, Quốc Lộ 5, H. Kim Thành, Hải Dương
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm