English 中文

bê tông các sản phẩm ở Hải Phòng

Có 5 doanh nghiệp trên Hải Phòng. Để tìm thêm liên quan đến bê tông các sản phẩm, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Hải Phòng

152 Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Gạch

Cty Thành Hưng Cổ Phần Liên Doanh Bê Tông

Km8 Phạm Văn Đồng, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, Hải Phòng
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Thái Sơn Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng

10 Đường K9, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Nhà Máy Hùng Vương Bê Tông-Cty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Hải Phòng

152 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Vĩnh Sinh TNHH

160 Đình Đông, Q. Lê Chân, Hải Phòng
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Xây Dựng-Cung Cấp Trang Thiết Bị, Tàu Biển-Cung Cấp Trang Thiết Bị Đóng Tàu