English 中文

bê tông các sản phẩm ở Khánh Hòa

Có 1 doanh nghiệp trên Khánh Hòa. Để tìm thêm liên quan đến bê tông các sản phẩm, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Nha Trang

7 Lô 15, Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Điện-Các Nhà Thầu