English 中文

bê tông các sản phẩm ở Quảng Ngãi

Có 4 doanh nghiệp trên Quảng Ngãi. Để tìm thêm liên quan đến bê tông các sản phẩm, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Dung Quất

Khu Kinh Tế Dung Quất, X. Bình Thuận, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngành: Bê Tông-Dự Ứng Lực, Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Phan Vũ Cổ Phần Đầu Tư-Cn

Khu Kinh Tế Dung Quất, Lô A2B, X. Bình Thuận, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm, Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp

Cty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Hạ Tầng-Cn Quảng Ngãi

Khu Kinh Tế Dung Quất, X. Bình Thuận, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm

Nhà Máy Thiên Sơn Bê Tông

H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngành: Bê Tông-Các Sản Phẩm