English 中文

bất động sản xây dựng quản lý ở Bắc Giang

Có 1 doanh nghiệp trên Bắc Giang. Để tìm thêm liên quan đến bất động sản xây dựng quản lý, đầu tư bất động sản, kinh doanh bất động sản sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Quang Minh Cổ Phần

Khu Dân Cư Số 1, Hoàng Văn Thụ, , Bắc Giang
Ngành: Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý