English 中文

bất động sản xây dựng quản lý ở Hải Phòng

Có 1 doanh nghiệp trên Hải Phòng. Để tìm thêm liên quan đến bất động sản xây dựng quản lý, đầu tư bất động sản, kinh doanh bất động sản sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Cổ Phần 115-Cn

15 Điện Biên Phủ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành: Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý, Địa Ốc