English 中文

bê tông dự ứng lực ở Quảng Ngãi

Có 1 doanh nghiệp trên Quảng Ngãi. Để tìm thêm liên quan đến bê tông dự ứng lực, xe trộn bê tông, cọc bê tông cốt thép sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Dung Quất

Khu Kinh Tế Dung Quất, X. Bình Thuận, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngành: Bê Tông-Dự Ứng Lực, Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Đại Phú Thịnh TNHH Thương Mại Kỹ Thuật

7/7B Ấp Tân Phước, X. Tân Bình, TX. Dĩ An, Tp. Hồ Chí Minh