English 中文

cồn ở Hải Phòng

Có 11 doanh nghiệp trên Hải Phòng. Để tìm thêm liên quan đến cồn, con tinh luyen, cồn luyện tinh sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Inchemco TNHH Công Nghiệp Hóa Chất

14 Lô 26D, Khu Đô Thị Ngã Năm Sân Bay Cát Bi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Cty PTN TNHH Hóa Chất

1 Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất

Cty Cổ Phần Hóa Chất Vật Liệu Điện Hải Phòng

20 Lê Quýnh, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất

Nhà Máy Đất Đèn & Hóa Chất Tràng Kênh

P. Minh Đức, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất

Cty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp & Xây Dựng Hải Phòng

125 Trần Thành Ngọ, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, Hải Phòng
Ngành: Nông Nghiệp-Cung Cấp Trang Thiết Bị, Nông Nghiệp-Hóa Chất, Phân Bón-Bán Lẻ

Cty Pepuren Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Nomura, Km 13 Lô J1, H. An Dương, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất

Cty Minh Đức Cổ Phần Hóa Chất

TT. Minh Đức, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất

Cty Soft Liên Doanh Hóa Chất

110 Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất

Cty Daso Hải Phòng Cổ Phần

110 Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất

Cty Trường Thịnh TNHH Thương Mại

1C Lô 7,Lâm Tường, Q. Lê Chân, Hải Phòng
Ngành: Hóa Chất