English 中文

cáp thép ở Tp. Hồ Chí Minh

Có 1 doanh nghiệp trên Tp. Hồ Chí Minh. Để tìm thêm liên quan đến cáp thép, pa lăng cáp, điện dây & cáp sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Quang Bình TNHH Thương Mại Đầu Tư

33/3H Trung Lân, Phan Văn Hớn, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Ngành: Hàn-Cung Cấp Trang Thiết Bị, Đá Mài, Ốc, Vít, Bù Loong