English 中文

dệt các công ty ở Bình Dương

Có 17 doanh nghiệp trên Bình Dương. Để tìm thêm liên quan đến dệt các công ty sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty SamJin Textile Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Lô A8-CN, Đường N7, H. Bến Cát, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty, Dệt-Sợi

Cty Việt Hồng Liên Doanh Dệt Nhuộm

Lô E1-E5, Khu Công Nghiệp Việt Hương 2, X. An Tây, H. Bến Cát, Bình Dương
Ngành: Nhuộm & Thuốc Nhuộm, Dệt-Các Công Ty

Cty A-Nam TNHH Sản Xuất Thương Mại-Cn

Ấp 3A, X. Khánh Bình, H. Tân Uyên, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Cty Việt Thành Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Bình Đường, Đường 2, X. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Cty Uy Kỳ TNHH

Ấp 1A, X. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Cty Thế Hòa TNHH Dệt May

Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Đường 10, TX. Dĩ An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty, Quần Áo-Sản Xuất & Bán Buôn

Cty Đại Lộc TNHH Sản Xuất Thương Mại

Khu Công Nghiệp Đồng An, Lô A, Đường 1A, X. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty, Vải-Sản Xuất & Bán Buôn

Cty Đông Tiến Hưng TNHH Dệt

Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, Lô 1.2, Khu A, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Cty Kao Sha TNHH Dệt

5 Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Thống Nhất, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty, May Mặc-Các Công Ty

Cty Song Long TNHH Nguồn Tiếp Vận

10/1B Ấp 1, X. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Sahra - Cty TNHH Dệt

Khu Sản Xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Cty Derhao Textile Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 21 Đại Lộ Hữu Nghị, X. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Cty Đại Lâm TNHH

Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Lô M, Kho Sacombank, Đường 10, TX. Dĩ An, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty

Cty S.D.K TNHH

Khu Công Nghiệp Việt Hương 2, Lô E6D, X. An Tây, H. Bến Cát, Bình Dương
Ngành: Dệt Kim-Sản Xuất & Bán Buôn, Dệt-Các Công Ty, Dệt-Sợi

Cty Hanmi Label Việt Nam TNHH

Ấp Ông Đông, X. Tân Hiệp, H. Tân Uyên, Bình Dương
Ngành: Dệt-Các Công Ty