English 中文

dệt sợi ở Bình Phước

Có 3 doanh nghiệp trên Bình Phước. Để tìm thêm liên quan đến dệt sợi, vai caro xop sử dụng từ khóa bên dưới.

Từ khóa liên quan : vai caro xop

Cty Dream Textile TNHH

Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Lô H3-4, X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, Bình Phước
Ngành: Nhuộm-Kỹ Nghệ Nhuộm Công Nghiệp, Dệt-Sợi

Cty Sam Woon Ind TNHH

Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Lô I2, I3, I5, I6, X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, Bình Phước
Ngành: Dệt-Sợi

Cty Doo Young Vina TNHH

Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Lô H1-1, X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, Bình Phước
Ngành: Dệt-Sợi

Cty Nguyễn Tùng Quân TNHH

Vật liệu dệtVật liệu dệtVật liệu dệt
Tổ 8, Khu Phố 2, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai