English 中文

dệt sợi ở Vĩnh Phúc

Có 1 doanh nghiệp trên Vĩnh Phúc. Để tìm thêm liên quan đến dệt sợi, vai caro xop sử dụng từ khóa bên dưới.

Từ khóa liên quan : vai caro xop

Cty Hiểu Huy Vĩnh Phúc TNHH Dệt

X. Đồng Tâm, H. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngành: Dệt-Sợi

Cty Nguyễn Tùng Quân TNHH

Vật liệu dệtVật liệu dệtVật liệu dệt
Tổ 8, Khu Phố 2, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai