English 中文
  • điện lạnh tủ lạnh sản xuất bán buôn thiết bị phụ tùng Theo Quận

điện lạnh tủ lạnh sản xuất bán buôn thiết bị phụ tùng ở Đà Nẵng

Có 6 doanh nghiệp trên Đà Nẵng. Để tìm thêm liên quan đến điện lạnh tủ lạnh sản xuất bán buôn thiết bị phụ tùng sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Thương Phú TNHH Điện Lạnh

81 Hùng Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành: Điện Tử-Các Nhà Buôn Trang Thiết Bị, Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng, Điều Hòa Không Khí/Máy Lạnh-Hệ Thống & Thiết Bị

DNTN Mai Lam

60 Tăng Bạt Hổ, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành: Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng

Cty Đặng Lê TNHH Thương Mại Dịch Vụ

198 Hùng Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành: Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng, Điều Hòa Không Khí/Máy Lạnh-Hệ Thống & Thiết Bị

Cty Thịnh Phước TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

196 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành: Điện Tử-Các Nhà Buôn Trang Thiết Bị, Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng, Điều Hòa Không Khí/Máy Lạnh-Hệ Thống & Thiết Bị

Cty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng

57 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành: Thực Phẩm-Các Sản Phẩm, Vật Liệu Xây Dựng, Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng

Cty Hoàng Linh TNHH

47-49 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành: Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng
  • điện lạnh tủ lạnh sản xuất bán buôn thiết bị phụ tùng Theo Quận