English 中文

điện lạnh tủ lạnh sản xuất bán buôn thiết bị phụ tùng ở Bắc Ninh

Có 2 doanh nghiệp trên Bắc Ninh. Để tìm thêm liên quan đến điện lạnh tủ lạnh sản xuất bán buôn thiết bị phụ tùng sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Lý Huyền TNHH

308 Trần Phú, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngành: Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng

Cty Giang Nam TNHH

418 Ngô Gia Tự, P. Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngành: Điện Tử-Các Nhà Buôn Trang Thiết Bị, Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị, Phụ Tùng