English 中文

dầu khí dịch vụ mỏ dầu ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Có 14 doanh nghiệp trên Bà Rịa-Vũng Tàu. Để tìm thêm liên quan đến dầu khí dịch vụ mỏ dầu, xăng dầu, phân phối xăng dầu sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Dầu Khí Miền Đông

54A Đường 30 Tháng 4, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu, Dầu Khí-Các Công Ty

Cty Vipesco TNHH Dịch Vụ Dầu Khí

755 Trương Công Định, P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty Aladanh TNHH

6 Yên Bái, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu, Dầu Khí-Thiết Bị Mỏ Dầu, Bia Rượu-Bán Buôn

Cty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lắp Đặt Vận Hành & Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Biển PTSC

Phòng 666, Tầng 6, Tòa Nhà Petro Vietnam Tower, 8 Hoàng Diệu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty Schlumberger Việt Nam Dịch Vụ

65A Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty APDF Việt Nam TNHH

973 Đường 30 Tháng 4, P. 11, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty PVD TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển

43A Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Các Công Ty, Dầu Khí-Thiết Bị Mỏ Dầu, Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty IEV Oil & Gas Technologies TNHH

475 Trương Công Định, P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu, Xây Dựng-Thầu Kỹ Thuật Tổng Hợp

Cty Biển Xanh TNHH

Tầng 1, 102 Lê Hồng Phong, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty Hải Nam TNHH Dịch Vụ Dầu Khí

24/12 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty Loadcell Services-Vpđd

143 Bình Giã, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty TNHH Cung Ứng & Dịch Vụ Dầu Khí

747/10 Trương Công Định, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty Thủy Minh TNHH

2/7D7 Đường 3 Tháng 2, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu

Cty Romona Trắc Địa Định Vị Hàng Hải

12 Lê Lợi, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngành: Dầu Khí-Dịch Vụ Mỏ Dầu