English 中文

hương liệu ở Nam Định

Có 1 doanh nghiệp trên Nam Định. Để tìm thêm liên quan đến hương liệu, hương liệu thực phẩm, hương liệu công nghiệp sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Kobi Cổ Phần

7/9 P. Trần Hưng Đạo, Tp. Nam Định, Nam Định
Ngành: Hương Liệu, Tự Động-Hệ Thống & Thiết Bị