English 中文

nguyên liệu nhựa ở Quảng Nam

Có 6 doanh nghiệp trên Quảng Nam. Để tìm thêm liên quan đến nguyên liệu nhựa, hạt nhựa nhập khẩu, hạt nhựa nguyên sinh sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Việt Hàn Cổ Phần Đầu Tư & Sản Xuất

Lô 4, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, , Quảng Nam
Cáp Cáp treoCáp truy nhậpDây đơn 7 sợiDây đơn cùng 1 sợi
Ngành: Cáp, Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Phượng Hoàng TNHH Nhựa

Cụm Công Nghiệp Hà Lam-Chợ Được, X. Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam
Ngành: Phế Liệu-Kim Loại, Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Việt Lý Miền Trung TNHH

Khu Công Nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Lô 7, H. Điện Bàn, Quảng Nam
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Quang Minh TNHH

Khu Công Nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Lô 4, H. Điện Bàn, Quảng Nam
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai-Miền Trung

Khu Công Nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Lô 6, H. Điện Bàn, Quảng Nam
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm

Cty Initation Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Lô 6, H. Điện Bàn, Quảng Nam
Ngành: Nhựa-Các Sản Phẩm